Tag Archives: mầm non quốc tế

Điều kiện để mở trường mầm non là những gì ?

Trong xã hội hiện nay, khi việc đầu tư cho giáo dục trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các ban ngành, gia đình, xã hội, thì việc mở trường mầm non trở thành một ngành nghề hấp dẫn. 1. Thủ tục pháp lý khi đăng ký mở trường mầm non Cũng giống như mọi

0971563223